AktualnoElementumIzpostavljenoModrosti tedna

Spoznajte Slovenca, ki je zaznamoval nemški trg plemenitih kovin

Zakaj se je kot posameznik ali podjetnik pomembno zaščiti pred recesijo v negotovih mednarodnih geopolitičnih razmerah? S katerimi naložbami se dolgoročno ubranimo inflacije in kje vaše naložbe varno hraniti?

Odgovore nam bo predstavil v Nemčiji živeči slovenski podjetnik g. Bojan Pravica, ki že dvajset let pomembno sooblikuje trge fizičnih plemenitih kovin. Finančni svetovalec, lastnik in direktor družinskega podjetja Elementum, deluje v Nemčiji, Švici, na Hrvaškem, Portugalskem in v Sloveniji.        

Kakšno dodano vrednost predstavljajo naložbe v fizične plemenite kovine za posameznika, družino, podjetja in na širšo družbo?

Ljudje smo včasih poznali predvsem nakit, ki poudarja lepoto in prestiž in ima določeno vrednost ampak to ni  investicijsko vlaganje v plemenite kovine. Pri nakupu nakita vedno plačamo DDV in dodatne stroške oblikovanja in proizvodnje.

Pri naložbah v plemenite kovine je pomembno, da si postavite vprašanje – ali želite premoženje graditi (plemenititi), optimizirati ali zaščititi? Na primer – nekdo ki je mlad in še nima premoženja, si ga bo gradil z določenim namenom in to lahko počne z visoko špekulativnimi naložbami, ker lahko veliko pridobi in seveda tudi veliko izgubi. V izgradnjo premoženja pa greste lahko tudi z varnimi naložbami po višjih stopnjah varnosti in likvidnosti – vendar v tem primeru nimate nadpovprečnih donosov, ki jih lahko dosežete na raznih delniških trgih ali s kripto valutami. Potrebno je vedeti, da večji kot so obljubljeni dobički, večje je tveganje naložb.

Varčevanje in naložbe v fizičnih plemenitih kovinah pa nudijo učinkovito zaščito proti izgubam in padcem cen, ki se dogajajo na drugih trgih (nepremičnine in vrednostni papirji) in so zgodovinsko preverjeno najboljša zaščita premoženja, ki ponuja tudi realna pričakovanja za rast cen v prihodnje. Čeprav ni zagotovila za takšno napoved, bo naložba v fizično zlato in srebro nedvomno pozitivno vplivala na posameznikovo, družinsko in podjetniško finančno varnost, zaščito, neodvisnost, svobodo in blagostanje.

V čem se naložbe v plemenite kovine razlikujejo od naložb v nepremičnine, delnice ter druge finančne instrumente?

Vsaka naložba ima svoje prednosti in seveda tudi svoje pomanjkljivosti oz. slabosti.

Glede na konstantne spremembe, finančni strokovnjaki priporočamo diverzifikacijo premoženja v različne naložbe. V fazi gospodarske ekspanzije je donosnost delnic in vrednostnih papirjev visoka, tudi nepremičnine so zaradi varne donosnosti aktualne, plemenite kovine prinašajo nižjo rast.

V recesiji in kriznih obdobjih so vlaganja v vrednostne papirje bolj tvegana, največjo stopnjo varnosti in moči med vsemi naložbami v času gospodarske recesije predstavljajo plemenite kovine, ki so tudi ultimativna zaščita proti inflaciji. 

Plemenite kovine so banke, zavarovalnice in družbe za upravljanje dolga desetletja zapostavljale, ker niso prinašale (kar velja še danes) nobenih obresti in dividend. Finančni strokovnjaki so ocenjevali plemenite kovine za nepomembne in enako rizične kot vse ostale naložbe. Danes se je ta odnos do plemenitih kovin bistveno spremenil.  

Kako napovedujete gibanje cen plemenitih kovin, dolgoročno oziroma, če nam pojasnite, kako so se in se bodo gibala razmerja med ceno srebra in ceno zlata ?

Če si ogledamo določeno časovno obdobje za nazaj od januarja 2001 vidimo, da je bil trend cen  naraščajoč, ampak smo bili priče tudi nihanjem- veliko je bilo padcev cene (preko 150 krat), na drugi strani je cena navzgor zanihala 117 krat!  Postavlja se vprašanje, kaj vpliva na ta nihanja poleg ponudbe in povpraševanja? Predvsem starejši bralci se bodo spomnili jugoslovanskega dinarja in nemške marke (takrat smo ji rekli – zlate marke) kateri je vrednost vedno rasla. Dejansko nemška marka ni rasla, ampak je jugoslovanski dinar padal v svoji kupni moči in podobno se dogaja danes. Če tečaji plemenitim kovinam rastejo, to ne pomeni, da so plemenite kovine več vredne ampak, da denar izgublja svojo vrednost!

Če samo pogledate koliko gramov zlata ste za 100 € lahko kupili pred dvajsetimi leti in koliko danes? Danes dobite manj kot 2 grama za ta denar in kot rečeno: ne zaradi tega, ker je zlato več vredno, ampak zaradi tega, ker je denar manj vreden.

Kot je znano ima denar tri osnovne funkcije: je plačilno in menjalno sredstvo in je hranilec vrednosti.

Žal ne moremo resno trditi, da evro ohranja svojo vrednost – tudi Evropska centralna banka na svoji spletni strani uradno objavlja inflacijske stopnje in pojasnjuje zakaj je razvrednotenje denarja pomembno za finančni sistem, ki ga trenutno imamo. Če je to uradna monetarna politika EU, potem je nujno, da se sami zaščitimo proti inflaciji – kar dolgoročno običajno v praksi pomeni naložbe v nepremičnine ali naložbe v plemenite kovine.

(Glej: https://www.euro-area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-inflation/bloc-1.html?lang=en        

  

Morda še malo podrobneje pojasnite razmerja med zlatom in srebrom?

Osnovna razlika med ceno zlata in srebra je ta, da se zgodovinsko gledano zlato kopiči, srebro pa se pretežno uporablja v industriji (zeleni prehod in opuščanje fosilnih goriv, fotovoltaika,..)  Srebro je veliko bolj volatilno kot zlato, tudi pri srebru je bil trend naraščajoč s padci in dvigi v ceni – nihanja ne potekajo paralelno, ampak sledimo zelo različnim vzponom in zelo različnim padcem.

Moje priporočilo naložbenikom v plemenite kovine je sledeče: ne glejte samo cene in količine, ker v prihodnosti nihče ne ve, kaj točno se bo zgodilo, veliko pomembnejša je tretja možnost, ki je izjemno zanimiva za naložbenika – bodite pozorni na razmerje med ceno zlata in srebra, ki se bo v prihodnosti zagotovo spremenila, tako kot se je v preteklosti. Če združimo gibanje cen zlata in srebra, bomo ugotovili, da so se spremembe vedno dogajale in ne vidim nobene logične razlage, zakaj tudi v prihodnosti ne bi bilo teh sprememb.

V čem se Elementum razlikuje od drugih klasičnih ponudnikov plemenitih kovin na evropskih trgih?

V Elementumu smo razvili “Elementum 7* strategijo” ki se razlikuje od klasičnega nakupa plemenitih kovin.

Gre za posebno razvit koncept strateškega vlaganja katerega glavni cilj je, da lahko vsak posameznik, družina in vsako podjetje z nakupi po naši 7* strategiji pridobi večjo količino zlata ali srebra.

Pri odločitvi za investiranje v plemenite kovine po naši strategiji je ključno, da se zavedamo potrebe po diverzifikaciji naložb, da imamo jasen cilj varčevanja in da si določimo količino plemenitih kovin v katere lahko vsak mesec investiramo. Od drugih ponudnikov se ločimo tudi po tem, da v skladu z našo Strategijo strankam nudimo najvarnejšo hrambo plemenitih kovin preko našega Švicarskega podjetja Elementum International AG, ki je specializirano za hrambo plemenitih kovin v podzemnih trezorjih gorskega masiva St. Gotthard in na drugih lokacijah. Plemenite kovine naših strank so shranjene po najvišjih varnostnih standardih, so pozavarovane in shranjene v imenu in za račun strank, izven bančnega sistema v nevtralni državi Švici.  

Ocenjujem, da je s plemenitimi kovinami oz. s svojo zlato rezervo vsak najbolje zavarovan in zaščiten ter finančno preskrbljen in neodvisen.

Kakšen nadzor pri nakupu in hrambi plemenitih kovin zagotavljate v Sloveniji ?

Pri strateškem vlaganju ima stranka več varoval:  prva je kontrolor, ki revidira naše poslovanje v Sloveniji- knjigovodski nadzor opravlja priznana računovodska družba Simič in partnerji. Zagotavljamo sledljivost dokumentov, ki potrjujejo, da je Elementum dejansko za denar stranke, ki je prispel na račun, tudi kupil proporcionalno količino zlata ali srebra. To je razvidno iz obračunov za vsako stranko, ki ima tudi svoj on- line dostop do računa in vpogleda do vseh transakcij. Povsem transparenten je čas nakupa plemenitih kovin, fiksiranje cene in stroški povezani s skladiščenjem. Druga kontrola je kontrola kvalitete plemenitih kovin, ki jih kupujemo za naše stranke. Najvišjo kvaliteto zagotavljajo kovnice s tako imenovanim  statusom “good delivery”; to so mednarodno preverjeni in priznani standardi. Elemementum posluje izključno s prvovrstnimi kovnicami kot sta  UMICORE in ARGOR HERAEUS. Oba dobavitelja imata “Good delivery status” in sta tudi člana Londonske borze plemenitih kovin. Te kovnice tudi zagotavljajo transport plemenitih kovin do brezcarinskih skladišč v Švici.  Na to sodelovanje z omenjenimi kovnicami smo zelo ponosni, saj imamo njihovo priporočilno pismo o sodelovanju, kjer potrjujejo, da smo že od l. 2006 njihov zaupanja vreden poslovni partner.   

V Švici imamo pet brezcarinskih skladišč, v katerih hranimo plemenite kovine naših strank. Ta skladišča zagotavljajo dokumentacijo, ki potrjuje hrambo plemenitih kovin: od števila uskladiščenih palic do serijskih številk, uprava Švicarske družbe Elementum International pa skrbi, da so vse plemenite kovine v teh skladiščih tudi pravilno shranjene. Naše stranke plemenite kovine lahko kadarkoli odprodajo (to pomeni da so vedno likvidne) ali jih osebno dvignejo v skladišču ali pa jih dostavimo v Slovenijo. Pri vseh fazah poslovanja zagotavljamo najvišjo stopnjo zaupnosti in diskretnosti.

Vaše podjetje Elementum Slovenija je pred dnevi pridobilo napredni certifikat “Družbeno odgovoren delodajalec” Mogoče nekaj več o tem, zakaj ste odločili za certificiranje podjetja?

Družbena odgovornost je vedno bolj aktualna tema in izrednega pomena za podjetje.  Podjetje si je ob ustanovitvi leta 2006 določilo temelje vrednote in se zavezalo k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti kot ključnima načeloma svojega poslovanja.  Zaposleni in njihovo zadovoljstvo so za nas izjemnega pomena, zato smo ponosni, da smo pridobili napredni certifikat družbeno odgovoren delodajalec in da smo s tem certifikatom v družbi najelitnejših delodajalcev v Sloveniji. Zelo smo ponosni, da smo prvo podjetje v Sloveniji iz panoge, ki se ukvarja s trgovino s plemenitimi kovinami, ki je pridobilo certifikat družbeno odgovoren delodajalec.

Danes k ugledu podjetja ne prispevajo več samo računovodske bilance, pomembna je vloga in vpliv podjetja na širše družbeno okolje, ter odnos do vseh deležnikov s katerimi poslujemo ter doprinos k etičnemu razvoju poslovanja. Izjemno smo pozorni tudi do dobaviteljev plemenitih kovin, zato delamo izključno s prvovrstnimi dobavitelji kot je omenjena kovnica Umicore, ki je “Sustainabilty Champion” in plemenite kovine pridobiva izključno iz reciklaže, ter ima najdaljši status “Good Delivery” na svetu.

Ponosni smo , da smo vsem zaposlenim izplačali nagrado za uspešno delo v fizičnih plemenitih kovinah, kar zakonodaja omogoča tako v Sloveniji kot v Nemčiji. Taka izplačila so davčno stimulativna tako za delodajalce kot za zaposlene.

Elementum je vedno postavljal trende v panogi. Veliko sredstev vlagate v informiranje in izobraževanje. Lahko predstavite vašo Elementum Akademijo?

Elementum Akademija je specializirana platforma za usposabljanje s področja naložb v plemenite kovine. Na podlagi dolgoletne prakse smo razvili dva segmenta – B2C, kjer fizične stranke in družine lahko pridobijo izjemno veliko koristnih informacij iz področja osebnega varčevanja v fizičnih plemenitih kovinah. Naši strokovnjaki z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami posredujejo znanje, ki je neposredno uporabno pri investiranju v plemenite kovine.

Drugi segment je B2B kjer razvijamo in ponujamo platformo znanj in rešitev za podjetja. Gre za področja strateškega naložbeništva, financ in poslovnega svetovanja. Razvijamo svetovalne storitve povezane z zakladništvom in nagrajevanjem zaposlenih v podjetjih, uglednim institucijam in podjetjem svetujemo in izdelamo unikatna protokolarna darila v obliki srebrnikov.

Elementum Akademija deluje kot spletno mesto, kjer boste našli video predstavitve in priporočila za reševanje vsakodnevnih praktičnih izzivov, s področja plemenitih kovin.

Akademijo usmerja strokovni svet, ki zagotavlja najvišjo kakovost in etičnost izobraževalnih vsebin, ki so na voljo v petih jezikih: slovenščini, hrvaščini, angleščini, nemščini in portugalščini.

Izobraževanje na spletu dopolnjujemo z vsakomesečnimi dogodki in strokovnimi srečanji v živo.         

Elementum Slovenija je član Evropskega gospodarskega interesnega združenja, katerega ustanovitelj ste vi.  Lahko poveste nekaj več o nastanku, namenu in ciljih združenja?

Evropska Gospodarska Interesna Združenja (EGIZ) so bila omogočena z direktivo Evropske skupnosti l. 1985 in podjetniki še dandanes ne poznajo dovolj prednosti združevanja v tej obliki. EGIZ je pravna oseba, je neprofitna organizacija in dela v dobro svojih članov. Za Elementum, ki ima svoja podjetja v več državah Evropske unije je taka pravna oblika dobrodošla, ker trgi plemenitih kovin po različnih državah niso enako profitabilni oz. smo v razvoj različnih trgov vložili znatna finančna sredstva in nam taka pravna oblika združenja omogoča bolj uravnoteženo vlaganje sredstev na enotnem EU trgu.   

Gospod Pravica, zahvaljujem se Vam za odgovore.

Jaz pa vsem bralcem portala Bloomberg Adria želim, da bi začeli v letu 2024 ali pa morda že za božič ustvarjati zlato rezervo – če poskrbiš za sebe ali pa za svojo družino, boš bolj mirno spal in boš zagotovo bolj srečen.

Če si dobro informiran in imaš prave informacije ob pravem času – se zagotovo lahko pravilno odločiš – in to je v življenju vedno in v vsaki situaciji zelo pomembno.

Srečno.

vir: https://si.bloombergadria.com/

Related posts
AktualnoModrosti tedna

NARAVNA ČAROBNOST ŽELIŠČ - Svežina Mete, Mir Melise in Toplina Lipe!

Ko se zima razkazuje v svoji hladni preobleki, je čas, da svoje zdravje podprete z naravnimi močmi…
Preberite več
AktualnoModrosti tedna

DARILA ZA VALENTINOVO - ideje za nepozabna darila za vašo ljubljeno osebo

Čeprav je ljubezen nekaj, kar se izraža skozi vsakdanja dejanja in besede, je valentinovo…
Preberite več
AktualnoModrosti tedna

VALENTINOVO - Praznik ljubezni in povezovanja

14. februar, datum, ki ga vsako leto nestrpno pričakujejo zaljubljenci in tisti, ki praznujejo…
Preberite več

Nam želite kaj sporočiti?
Z veseljem pričakujemo vaše sporočilo, mnenje, pohvalo ali predlog za izboljšavo na info@izprveroke.com